مزایای بازیافت کاغذ و مقوا

مزایای بازیافت کاغذ و مقوا

مزایای بازیافت کاغذ و مقوا

مزایای بازیافت کاغذ و مقوا : توليد روز افزون زباله از جمله كاغذ و مقوا و دفع غيراصولي آن به محيط زيست بدون توجه به مقوله بازيافت، علاوه بر هدر دادن سرمايه هاي ملي باعث از بين رفتن منابع طبيعي مي شود. بازيافت فرآيندی است كه طی آن مواد با ارزش موجود در زباله جداسازی و جمع آوری شده و به شكل اوليه يا به عنوان مواد خام براي توليد محصولات جديد به كار گرفته مي شوند.

آناليز فيزیکی زباله هاي شهری نشان مي دهد در غالب موارد، اجزاي خشك قابل بازيافت موجود در زباله هاي شهری را انواع ضایعات پلاستیک ،  ضایعات کاغذ ، ضایعات کارتن و مقوا ، ضایعات شیشه ، ضایعات فلزی ، ضایعات منسوجات و ضایعات نان تشكيل مي دهند. از كل كاغذ و مقوای مصرفي تقریبا 80 درصد آن قابل بازيافت و استفاده مجدد است. كاغذ و مقواهای قابل بازيافت موجود در زباله های شهری عموماَ شامل روزنامه، كتاب، مجله،كاغذهای چاپي، تبليغاتي و تجاری، مكاتبات اداری، كاغذهای پرينت، مقوا و كاغذهای بسته بندی مي باشد اين اجزا اغلب به صورت مخلوط با زباله های تر جمع‌آوری شده و قابليت خود را برای بازيافت از دست مي‌دهند. از اين رو مقرون به صرفه ترين و بهداشتی ترين شيوه جهت بازیافت کاغذ و مقوا از زباله های شهری تفكيك زباله های تر و خشك از مبداء توليد مي باشد

از مزايای بازیافت کاغذ و مقوا از زباله هاي شهری مي توان به موارد زير اشاره كرد:

الف – بازيافت هر تن کاغذ باطله از قطع 17 اصله درخت جنگلي جلوگيری مي‌كند.

ب – دركارخانه هايي كه از ضایعات کاغذ یا کاغذ باطله براي توليد كاغذ استفاده مي شود ميزان انرژي مصرفي 40 درصد كمتر از كارخانه هايي است كه از الوار استفاده مي كنند. براي توليد يك تن كاغذ از الوار تازه معادل20 گیگا ژول انرژي موردنياز است.

پ – براي توليد يك تن كاغذ از الوار تازه به 300000 ليتر آب نياز مي باشد كه در صورت استفاده از كاغذ بازيافتي اين ميزان 60 درصد كاهش مي يابد.

ت – در محل دفن كاغذ و مقوا گاز متان توليد مي شود كه در شمارگازهاي گلخانه ای قراردارد و با پديده گرمايش جهاني در ارتباط است. همچنين كاهش حمل و نقل ناشي از بازيافت باعث كاهش مصرف سوختهای فسيلي و كاهش انتشار دي اكسيدكربن در جو مي شود.

ث- ايجاد اشتغال در قالب ايجاد كارگاه‌های جمع‌آوری، خريد و فروش، توزيع و استفاده از كاغذ و مقوای بازيافتي

ج – حفظ سرمايه و منابع از طريق جلوگيري از واردات و ايجاد درآمد حاصل از فروش مواد بازيافتي.

چ- كاهش حجم زباله و بالطبع آن تاثير روي ساير مراحل مديريت مواد زائد جامد از جمله كاهش هزينه های جمع آوری، حمل و نقل ودفع زباله

ح-کاهش تقاضا براي مواد اولیه غیر سلولزي (مواد شیمیایی) و در نتیجه کاهش پساب آلاینده محیط زیست

کارتن

بر اساس نتايج آناليز فيزيكي زباله هاي شهری در ايران به طور متوسط حدود 11 درصد از اين زباله ها را كاغذ و مقوا تشکیل میدهد. تحقيقات انجام شده در كشور نشان مي‌دهد كه فقط با بازيافت 25 درصد کاغذ باطله و مقوای موجود در زباله های توليدی مي توان سالانه 100 هزار تن كاغذ بازيافتي بدست آورد اين فعاليت به مفهوم تداوم حيات 1700000 اصله درخت در سال است . مطالعات انجام شده در دانمارك نشان مي‌دهد كه بازیافت کاغذ و مقوا، نسبت به دفن يا سوزاندن آن به دليل كاهش انتشار آلاينده هاي هوا، از نظر زيست محيطي بهترين گزينه مي باشد. مطالعات انجام شده دراروپای غربي نشان داد كه بازيافت كاغذ  60  درصد كمتر از دفن آن باعث انتشار دي اكسيد كربن در جو مي‌شود با توجه به مزاياي اقتصادی و زيست محيطي بازيافت كاغذ ومقوا، كميسيون اتحاديه اروپا توصيه اكيد دارد كه بازيافت و استفاده مجدد از کاغذ باطله و مقواهاي استفاده شده، بر دفن يا سوزاندن آنها ارجح است با وجود اين كه وضعيت مديريت زباله خصوصاً در بخش جمع آوري و حمل ونقل در كشور در ساله ای اخير بهبود چشمگيری داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *